پایه رویشی میروبالان

پایه آلو میروبالان اصلاح شده در کشور آمریکا و جزو پایه های نیمه پا کوتاه کننده می باشد. این پایه بسیار قوی الرشد بوده و نسبت به بیماری های قارچی و پوسیدگی دارای مقاومت بالا میباشد. پایه آلو میروبالان دارای سیستم ریشه خیلی عمیق است. این پایه مقاوم به نماتد ریشه بوده و با دامنه وسیعی از خاک ها سازگار است و متحمل به خاک هاییی است که دارای زهکشی مناسب نیستند. پایه آلو میروبالان بسیار مقاوم به سرمای زمستان بوده و بسیار پر محصول و زودبارده می باشد. قابلیت پیوند انواع ارقام آلو،گوجه، زردآلو و بادام بر روی این پایه وجود دارد. ارتفاع درخت هرس نشده در رقم های استاندارد بر روی پایه الو میروبالان 5 تا 6 متر می باشد، اگرچه می توان اندازه درخت را با هرس تابستانه کنترل کرد. فواصل کاشت برای پایه آلو میروبالان 4*5 توصیه می شود.