ویژگی ها و مزیت های نهال پایه رویشی کشت بافت نسبت به نهال های پایه بذری

۱-سرعت باردهی بیشتر به طوری که در بسیاری موارد در سال سوم شروع به باردهی اقتصادی می کنند.

۲-مقاومت بالاتر به خاک های نامناسب، شور،آهکی، قلیایی و رسی.

۳-میزان تولید میوه بسیار بالاتر در واحد هکتار.

۴-عمر اقتصادی بالاتر درخت.

۵-امکان احداث باغات متراکم که سبب افزایش بهره وری از منابع آبی و زمین ها می شود.

۶- مقاومت به کم آبی و نیاز آبی به مراتب کمتر (به دلیل وجود ریشه های سطحی).

۷-مقاومت به سرمای دیررس بهاره و حفاظت از شکوفه های ایجاد شده توسط درخت(دیرگل بودن).

۸- ارتفاع کمتر نسبت به پایه های بذری و در نتیجه کاهش مصرف نهاده های کشاورزی و سهولت برداشت میوه ها(پاکوتاه بودن).

۹- سهولت انجام عملیات پیوند به دلیل پوست دهی بهتر و بیشتر.

10-مقاومت بالا به انواع بیماریها.

تماس با ما

کرمانشاه٫ بخش سر فیروز آباد٫ نرسیده به هلشی٫ روبروی پمپ بنزین٫ مجتمع تخصصی تولید نهال گواهی شده و عاری از ویروس کشاورز

09128213814 - 09123172674

Info@keshavarz.co